Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Samorząd Uczniowski

W Zespole Szkół w Pawłowie działa Samorząd Uczniowski. 
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani mgr Paweł Friede.

Zebrania SU odbywają się raz w tygodniu lub według potrzeb.

Wszystkie spotkania są protokołowane przez wybranego sekretarza.

W zebraniach chętnie biorą udział nie tylko trójki klasowe, ale też inni uczniowie, którzy mają ciekawe pomysły i chcą się angażować w pracę SU.

Zarząd SU:
– przewodnicząca : Mateusz Hain
– z-ca : Marta Kulesza
– skarbnik : Dominik Śliwiński
– sekretarz : Agata Wysocka


Członkowie zarządu: Zuzanna Lońska, Justyna Żywicka, Ilona Jączyńska

W ramach SU funkcjonują następujące sekcje:

Sekcja Dekoracyjna – gazetki:

– Marta Kosikowska, Ilona Jączyńska

Sekcja Dyżurów
– Alicja Szajgin, Agnieszka Czesak

Sekcja „Szczęśliwego Numerka”
– Marta Kulesza

Odpowiedzialni za nagłośnienie
– Mateusz Wirkus, Filip Wasiłek

Samorząd Uczniowski ustala członków pocztów sztandarowych:

Składy pocztów:

Szkoła Podstawowa:
– Mateusz Hain, Amelia Altmann, Nikola Dymerska
– Szymon Pelowski, Milena Szopińska, Aleksandra Stępkowska

 

Samorząd przez cały rok szkolny dba o porządek i spokój w czasie przerw, wyznaczając dyżury uczniowskie.

Członkowie SU uaktualniają dwie gazetki na korytarzu między salami 16 i 17.

SU dba o ceremoniał imprez szkolnych, w których biorą udział poczty sztandarowe.

Stałe zadania w roku szkolnym:
– Zabawa w „szczęśliwy numerek”
– Monitorowanie konkursu na „Zgraną i Wzorową klasę”
– Organizowanie Dni Kolorowych
– Dbanie o porządek w szkole – dyżury uczniów
– Zebrania SU, protokolarz
– Gazetki  SU
– Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych – poczet sztandarowy

Regulamin zabawy organizowanej przez SU
„Szczęśliwy  numerek”

  • „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia przez osoby do tego wyznaczone
  • Ilość numerów do losowania jest równa liczbie osób najbardziej licznej klasy.
  • Po wykorzystaniu całej puli numerów, losowanie zaczyna się od początku
  • „Szczęśliwy numerek” zwalnia z:

a)  Niezapowiedzianych kartkówek

b)  Odpowiedzi ustnych

c)  Braku zadania domowego

d)  Braku potrzebnych materiałów na zajęcia

  • „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z:

a)     Zapowiedzianych kartkówek

b)    Sprawdzianów

Data dodania: 2018-09-27 00:15:21
Data edycji: 2018-10-28 17:09:22
Ilość wyświetleń: 282

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook