Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła promująca zdrowie

Nasza Szkoła Podstawowa po długim okresie przygotowawczym w roku szkolnym 2007/2008 została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Trochę historii…

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim.

Standardy…

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  • Pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
  • Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający :
    uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej ( w tym rodziców ) i połeczności lokalnej,
    skuteczności i długofalowości działań.
  • Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności.

Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Nasze cele…

- nabywanie umiejętności dbania o zdrowie własne i innych,
- uczenie się jak zdrowo żyć i tworzyć zdrowe środowisko,
- kształtowanie nawyków dbania o higienę osobistą i otoczenia,
- wdrażanie do zdrowego stylu życia,
- nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów,
- nabywanie umiejętności uczestnictwa w grupie,
- systematyczne rozwijanie współpracy szkoły, domu i środowiska lokalnego.

Data dodania: 2018-09-26 23:34:31
Data edycji: 2018-09-28 09:30:31
Ilość wyświetleń: 1931

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej