Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkoła promująca zdrowie

Nasza Szkoła Podstawowa po długim okresie przygotowawczym w roku szkolnym 2007/2008 została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Trochę historii…

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim.

Standardy…

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  • Pomaga członkom społeczności szkolnej ( w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
  • Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający :
    uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej ( w tym rodziców ) i połeczności lokalnej,
    skuteczności i długofalowości działań.
  • Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększania jej jakości i skuteczności.

Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Nasze cele…

- nabywanie umiejętności dbania o zdrowie własne i innych,
- uczenie się jak zdrowo żyć i tworzyć zdrowe środowisko,
- kształtowanie nawyków dbania o higienę osobistą i otoczenia,
- wdrażanie do zdrowego stylu życia,
- nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów,
- nabywanie umiejętności uczestnictwa w grupie,
- systematyczne rozwijanie współpracy szkoły, domu i środowiska lokalnego.

Data dodania: 2018-09-26 23:34:31
Data edycji: 2018-09-28 09:30:31
Ilość wyświetleń: 1697

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook