Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PCK

W Szkole Podstawowej w Pawłowie działa Szkolne Koło PCK.
Od roku 2009 koło prowadzone jest przez panią mgr Laurę Turowską.

Działalność Szkolnego Koła PCK obejmuje szkołę podstawową, jak i gimnazjum.

Rozwija ono działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK.

Celem działalności szkolnego koła jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu niesienia pomocy.

Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

  • pomoc potrzebującym uczniom,
  • propagowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka,
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej,
  • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży.

Te wszystkie zadania pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką prawdę, potrafiących reagować na cierpienie, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Nasze cele to:

Propagowanie idei krwiodawstwa (gazetki, broszury informacyjne, pogadanki, spotkania z honorowymi
krwiodawcami)


Cykliczne organizowanie miejsko – gminnego konkursu PCK „Najważniejsze jest zdrowie”


Coroczna zbiórka żywności dla Fundacji „Palium”, gdzie produkty są przekazywane dla Hospicjum ZNMP w Chojnicach


Zbiórka „Góry Grosza” – akcja ta jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowe, a zebrane pieniądze są przeznaczone na pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, na szkolenia rodzin


Zastępczych i adopcyjnych, programy terapeutyczne dla dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej


Organizowanie uroczystości o tematyce zdrowotnej (np z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy czy Światowego Dnia Zdrowia)


Rozszerzanie informacji na temat pierwszej pomocy (pokazy na wywiadówkach, w klasach, imprezach szkolnych)

ealizowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych (np. „Ja i mój uśmiech”, „Ja i moje zęby”)


Organizowanie konkursów o tematyce zdrowotnej


Stała współpraca z p. dyrektor, nauczycielami, rodzicami, Radą Rodziców oraz pielęgniarką szkolną.

Data dodania: 2018-09-27 00:09:50
Data edycji: 2019-10-24 10:37:55
Ilość wyświetleń: 1081

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook