Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Logopeda

 

CEL I GŁÓWNE ZADANIA ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH:

 1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
 2. Usuwanie wad wymowy.
 3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
 4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

OGÓLNA TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywołania zaburzonych głosek: ćwiczenia oddechowe, narządów artykulacyjnych, emisyjno-głosowe.
 • Wywołanie głoski w izolacji.
 • Utrwalenie głoski korygowanej w logotomach.
 • Utrwalenie głoski korygowanej w wyrazach.
 • Utrwalenie głoski korygowanej w zdaniach.
 • Ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, wyliczankach.
 • Automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej-opowiadanie, rozmowy kierowane.
 • Ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera.
 • Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną: ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego, logorytmika, ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka, kształtowanie twórczej aktywności słownej.

 

PLAN PRACY NA ZAJĘCIACH LOGOPEDYCZNYCH:

 1. Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, zebranie pomocy dydaktycznych.
 2. Diagnoza logopedyczna - kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych
 3. Ćwiczenia logopedyczne.
  • Oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.
  • Głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
  • Słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.
  • Artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.
  • Leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
 4. Współpraca z wychowawcą grupy i rodzicami. Instruowanie o sposobie korekcji mowy, informowanie o postępach.
Data dodania: 2018-09-27 08:41:15
Data edycji: 2022-02-09 10:32:56
Ilość wyświetleń: 7146

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook