Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Samorząd Uczniowski

W Szkole Podstawowej w Pawłowie działa Samorząd Uczniowski. 
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są panie: Milena Gólcz i Katarzyna Piekarska.

Zebrania SU odbywają się raz w tygodniu lub według potrzeb.

Wszystkie spotkania są protokołowane przez wybranego sekretarza.

W zebraniach chętnie biorą udział nie tylko trójki klasowe, ale też inni uczniowie, którzy mają ciekawe pomysły i chcą się angażować w pracę SU.

Zarząd SU:
– przewodniczący : Jakub Traczyk
– z-ca : Zofia Maniak 
– skarbnik : Jan Kulkowski

 

Samorząd przez cały rok szkolny dba o porządek i spokój w czasie przerw, wyznaczając dyżury uczniowskie.

Członkowie SU uaktualniają dwie gazetki na korytarzu między salami 16 i 17.

SU dba o ceremoniał imprez szkolnych, w których biorą udział poczty sztandarowe.

Stałe zadania w roku szkolnym:
– Zabawa w „szczęśliwy numerek”
– Monitorowanie konkursu na „Zgraną i Wzorową klasę”
– Organizowanie Dni Kolorowych
– Dbanie o porządek w szkole – dyżury uczniów
– Zebrania SU, protokolarz
– Gazetki  SU
– Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych – poczet sztandarowy

Regulamin zabawy organizowanej przez SU
„Szczęśliwy  numerek”

  • „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia przez osoby do tego wyznaczone
  • Ilość numerów do losowania jest równa liczbie osób najbardziej licznej klasy.
  • Po wykorzystaniu całej puli numerów, losowanie zaczyna się od początku
  • „Szczęśliwy numerek” zwalnia z:

a)  Niezapowiedzianych kartkówek

b)  Odpowiedzi ustnych

c)  Braku zadania domowego

d)  Braku potrzebnych materiałów na zajęcia

  • „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z:

a)     Zapowiedzianych kartkówek

b)    Sprawdzianów

Data dodania: 2018-09-27 00:15:21
Data edycji: 2022-11-17 11:37:54
Ilość wyświetleń: 1905

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook