Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkolna Kasa Oszczędności

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

Podstawowym zadaniem SKO jest kształtowanie u uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz świadome planowanie.

Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.


Uczeń staje się członkiem SKO w chwili dokonania pierwszej wpłaty.


Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od wychowawcy, którą otrzymuje wychowawca  od opiekuna SKO.


Opiekunem SKO jest pani Katarzyna Piekarska.


Na książeczkę można wpłacać od 2 zł (pełną kwotę pieniędzy, np. 3 zł, 4 zł, 5 zł, 7 zł …)


Wpłaty uczniowie dokonują u wychowawcy:
W klasach I-III dzień lub dni wpłat wyznacza wychowawca.
W klasach IV-VIII SP wpłat dokonuje się na godzinach wychowawczych.


Uczeń ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o jej estetyczny wygląd.


W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do wychowawcy, który informuje opiekuna SKO. Na podstawie karty wpłat i wypłat opiekun SKO wystawi nową książeczkę SKO z napisem „duplikat”. Uczeń lub jego  rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór „duplikatu”.


Szkolny opiekun SKO przyjmuje oszczędności od wychowawców w każdy czwartek tygodnia i wpłaca je do Banku Spółdzielczego w Chojnicach, na książeczkę oszczędnościową Zespołu Szkół w Pawłowie przynajmniej raz w miesiącu.


Opiekun SKO prowadzi dokumentację w księdze kasowej oraz na kartach wpłat i wypłat poszczególnych klas.


Uczeń ma prawo do wypłacenia pieniędzy ze swojej książeczki za zgodą rodziców.


O terminie wypłaty musi poinformować wychowawcę, a wychowawca opiekuna SKO przynajmniej trzy dni wcześniej.


Wpłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic.


Wypłaty oszczędności z książeczek SKO na koniec roku szkolnego dokonywane będą tylko do 20 czerwca danego roku kalendarzowego.


Odsetki od oszczędności z książeczek  i pieniądze wypracowane przez członków SKO będą przeznaczone na nagrody rzeczowe dla najlepiej oszczędzających oraz dla klas, która zgromadzi najwięcej funduszy (w przeliczeniu na ucznia) i pojedzie w czerwcu na wycieczkę do Banku Spółdzielczego w Chojnicach (poznanie pracy bankowca i zwiedzanie skarbca).


Nagrody rzeczowe dla 6 osób tzw.”chłopak przy kasie” – „dziewczyna przy kasie” oraz dla klasy, która zgromadzi największy wkład – stan oszczędzania liczy się na 1 kwietnia danego roku oraz jako systematyczność przyjmuje się 2 wpłaty w miesiącu.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje opiekun SKO i dyrektor szkoły.


W szkole działa 6 osobowa Rada SKO, którą wyłania się z wybranych we wrześniu skarbników klasowych od klasy IV SP do VIII SP. Rada działa rok szkolny.

Pomaga opiekunowi SKO i w miesiącu czerwcu każdego roku przeprowadza kontrolę Księgi Kasowej sporządzając protokół.


Upoważnionymi osobami do pobierania pieniędzy w banku są:

opiekun SKO – p. Katarzyna Piekarska,

i dyrektor szkoły p. Bogumiła Byszewska.

Data dodania: 2018-09-27 00:20:18
Data edycji: 2019-09-06 20:08:48
Ilość wyświetleń: 1111

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook