Czcionka:

A+A-

Kontrast:

UNICEF: Europejski Dzień Walki  z Handlem Ludźmi  i Niewolnictwem

UNICEF: Europejski Dzień Walki  z Handlem Ludźmi  i Niewolnictwem

18 października

Europejski Dzień Walki  z Handlem Ludźmi  i Niewolnictwem

 

18 października to Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Aby skuteczniej zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi należy lepiej poznać złożoność tego zjawiska. Ten dzień corocznie przypomina nam o obecności zjawiska handlu ludźmi. Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka. To przestępstwo z art.189a k.k.

 

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

1) przemocy lub groźby bezprawnej,

2) uprowadzenia,

3) podstępu,

4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,

6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą - w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą. W żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet, gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6. /LT/

Data dodania: 2021-10-18 20:10:46
Data edycji: 2021-10-18 20:22:21
Ilość wyświetleń: 135

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook