Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie / Drodzy Rodzice

25 czerwca 2021 kończymy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na podwyższone ryzyko związane z pandemią w tym dniu będziemy kończyć rok szkolny jak w roku ubiegłym, nastąpi tylko odbiór świadectw i krótkie pożegnanie klasy 8.
Dzieci będą mogły odebrać świadectwa samodzielnie bez asysty rodzica (rodzice pozostają na zewnątrz budynku szkoły) w swoich salach lekcyjnych z wyjątkiem klasy 0c, która spotka się w świetlicy szkolnej i klasy 8, która spotka się na sali gimnastycznej, pod określonymi warunkami:
- nikt nie ma objawów choroby zakaźnej,
- wszyscy przestrzegają zasad sanitarno - higienicznych,
- wszyscy unikają gromadzenia się,
Świadectwa należy odbierać według poniższego harmonogramu:

Oddziały 0: godz. 9.00
Klasa 1: godz. 7:30 -7:50
Klasa 2: godz. 7:50 - 8:10
Klasa 3: godz. 8:10 - 8:30
Klasa 4: godz. 8:30 - 8:50
Klasa 5A: godz. 8:50 - 9:10
Klasa 5B: godz. 9:10 - 9:30
Klasa 6: godz. 9:30 - 9:50
Klasa 7: godz. 9:50 -10:10
Klasa 8: godz. 10:30
Jeżeli świadectwo nie zostanie odebrane w określonym dla klasy dniu i czasie, będzie można je odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania. Wakacje to czas urlopów pracowników szkoły, więc trzeba wziąć pod uwagę, że sekretariat może być zamknięty w pewnych okresach.
UWAGA! W tym dniu nie ma autobusu szkolnego.

Data dodania: 2021-06-23 19:58:25
Data edycji: 2021-06-24 08:06:27
Ilość wyświetleń: 106

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook